Reel


Showreel 1 versión subtitulada en castellano


Showreel 2 Version mit deutschen Untertiteln

Hans Richter Showreel from Hans Richter on Vimeo.

TC 00:05 > Elisa K (1), Dir: Judith Colell / Jordi Cadena > cat.
TC 00:41 > Elisa K (2)
TC 01:28 > Barcelona Ciutat Neutral, Dir: Sonja Sanchez > dt.
TC 02:44 > Proxima, Dir: Carlos Atanescast.
TC 03:08 > Peixos al Desert (1), Dir: Oriol Aubets / Sergi Pérez  > cat.
TC 03:51 > Peixos al Desert (2)
TC 04:03 > Amar en Tiempos Revueltos, Real: Carlos Perez, Aiser Aizpurudt. 
TC 04:43 > Los Hombres de Paco, Real: David Molina  > cast. 
TC 04:57 > La Ratjada, Dir: Miquel García Borda > cat. 
TC 05:20 > Golobica TV, Real: Clara Xudà  > cat.Hans Richter Showreel UT dt from Hans Richter on Vimeo.

TC 00:05 > Elisa K (1), Dir: Judith Colell / Jordi Cadena > cat.
TC 00:41 > Elisa K (2)
TC 01:29 > Barcelona Ciutat Neutral, Dir: Sonja Sanchez > dt.
TC 02:45 > Proxima, Dir: Carlos Atanes > cast.
TC 03:09 > Peixos al Desert (1), Dir: Oriol Aubets / Sergi Pérez  > cat.
TC 03:55 > Peixos al Desert (2)
TC 04:08 > Amar en Tiempos Revueltos, Real: Carlos Perez, Aiser Aizpuru > dt. 
TC 04:47 > Los Hombres de Paco, Real: David Molina  > cast. 
TC 05:01 > La Ratjada, Dir: Miquel García Borda > cat. 
TC 05:23 > Golobica TV, Real: Clara Xudà  > cat.