Reel

Showreel 1 versión subtitulada en castellano


TC 00:05 > Dime quien soy, Dir: Eduard Cortés > dt.
TC 00:44 > Elisa K (1), Dir: Judith Colell / Jordi Cadena > cat.
TC 01:21 > Elisa K (2)
TC 02:07 > Barcelona Ciutat Neutral, Dir: Sonja Sanchez > dt.
TC 03:23 > Amar en Tiempos Revueltos, Real: Carlos Perez, Aiser Aizpuru > dt.
TC 04:02 > Proxima, Dir: Carlos Atanes > cast.
TC 04:27 > Golobica TV, Real: Clara Xudà > cat.  

 

Showreel 2 Version mit deutschen Untertiteln


TC 00:05 > Dime quien soy, Dir: Eduard Cortés > dt.
TC 00:44 > Elisa K (1), Dir: Judith Colell / Jordi Cadena > cat.
TC 01:21 > Elisa K (2)
TC 02:09 > Barcelona Ciutat Neutral, Dir: Sonja Sanchez > dt.
TC 03:25 > Amar en Tiempos Revueltos, Real: Carlos Perez, Aiser Aizpuru > dt.
TC 04:04 > Proxima, Dir: Carlos Atanes > cast.
TC 04:28 > Golobica TV, Real: Clara Xudà > cat.